e-pošta:  sabina@nika-pika.si ali   info@nika-pika.si

Poslujemo ob delavnikih  od 8.00 do 12.00  in  od 13.00 do 17.00 ure.

RECEPT ZA USPEH INFORMACIJE
ZNANJE ZA VSE GENERACIJE

Oglejte si:

NIKA-PIKA IN IZOBRAŽEVANJE

INŠTRUKCIJE IN NIKA-PIKA

NIKA-PIKA IN POGLED NAPREJ

NIKA-PIKA NA BLOGU

NIKA-PIKA PIŠE

NIKA-PIKA TAGEBUCH

NIKA-PIKA NA FACEBOOKU

NIKA-PIKA TWITTA

design

OGLED S TABLICO ALI PAMETNIM TELEFONOM

OGLED ZA MOBILNIKE
POJDI

ENOSTAVNO DO ZNANJA IN USPEHA

Ljudje se učimo vse življenje in pridobivamo različne nivoje izobrazbe. Osnovna izobrazba zagotovi sposobnost branja, pisanja in računanja, poklicna izobrazba pa nas usposobi za izbrani poklic.

Formalna izobrazba ima danes večjo težo kot kdajkoli prej, vendar za zaposlitev samo potrdilo o doseženi izobrazbi že nekaj časa ni več dovolj. V porastu so zahteve po dodatni izobrazbi in usposobljenosti, domiselnosti, in i znajdljivosti. Vse bolj iskana so praktična znanja. Potrebna so  nova in nova, večkrat tudi neformalna znanja. saj brez drugačnih pogledov, raziskav in novih zamisli ni napredka.

MOČ JE SAMO V ZNANJU

Recepti za uspeh se ves čas spreminjajo. Včeraj najboljše je danes že zastarelo, zato je vsak uspešen le takrat, kadar svoj recept za uspeh stalno prilagaja spremembam v okolju.

RECEPT ZA USPEH

  • zabavaj se z novostmi
  • igraj se z znanjem
  • uči se z veseljem
  • nikoli se ne boj nobenega neuspeha

Vsak posameznik z izobraževanjem in novimi znanji tudi osebnostno raste. Vsakdo zelo hitro oceni, da za uspeh  samo trdo delo že dolgo ni več dovolj in, da je nujno predvsem pričeti uporabljati pamet.

Vsakdo, ki ima potrebno znanje in izkušnje ter je delaven, dosleden in vztrajen, lahko vedno doseže vse realne zastavljene cilje.

V Sloveniji se lahko po zaključenem obveznem delu šolanja v devetletki svobodno odločamo za smer in cilj nadaljnega  izobraževanja. Vsakdo tudi prosto sprejema odločitev o nadaljevanju šolanja, izpolnjevati mora le pogoje za vpis. Težave nastanejo šele takrat, kadar predtem pridobljeno znanje oz. izobrazba ne izpolnjujeta pogojev za nadaljevanje šolanja na izbrani ustanovi.

Svetovna konkurenca, predvsem v hitro razvijajočih se gospodarstvih, vlaga v kakovostno izobraževanje izredno velike napore in sredstva. Tako  Kitajcem, Korejcem, Tajvancem in drugim uspeva, da v široki populacij mladih dosegajo višje nivoje znanj. V Sloveniji, ki je bila znana po kakovostnem izobraževanju, pa vse več mladih pri napredovanju iz letnika v letnik komaj dosega in presega minimalne standarde znanja, saj naj bi bi že doseženi uspeh dovolj. Da doseženo le ni dovolj, dokazujejo že raziskave PISA, še bolj jasen prikaz stanja pa bo moč razbrati po obveznih nacionalnih preverjanjih znanja v 6. in 9. razredu devetletke.

Menim, da Slovenci ne bi smeli zaostajati za razvitejšimi državami ter se izgubljati v sivini povprečnosti. Znanju je potrebno zagotoviti poseben prostor in poudarek v razvoju mladih in odraslih. Novo vsebino in zahteve bi morali postavlati tudi z višjimi standardi znanj. Samo z znanjem pridejo tudi rezultati, Slovenci pa, po vseh objavljenih raziskavah in primerjavah, hočemo in zmoremo več.

Seveda, vsi ne moremo istočasno reči “HOP” in skočiti dva metra visoko. Nekaterim bi z voljo, željo in hotenjem morda prvič uspelo, drugi pa se bodo morali resno lotiti knjig, zvezkov in drugih virov znanj, predvsem pa si pravočasno zagotoviti pomoč.

Vsem, ki se izobražujete, želim obilo dosežkov in učnih uspehov tudi v šolskem letu 2015-2016,

Sabina

[Domov] [NIKA-PIKA] [Recept za uspeh] [Storitve pri NIKI-PIKI] [ZNANJE IN USPEH] [ASISTENCA ZA VSE] [INŠTRUKCIJE] [TUJI JEZIKI] [BREZPLAČNO] [IMPRESUM]

Sabina Hajnrih s.p.    NIKA-PIKA  Center za neformalna znanja, učno pomoč, inštrukcije, svetovanje in druge storitve    MARIBOR, Koroška cesta 6