e-pošta:  sabina@nika-pika.si ali   info@nika-pika.si

Poslujemo ob delavnikih  od 8.00 do 12.00  in  od 13.00 do 17.00 ure.

UČNA POMOČ ZA DEVETLETKARJE INFORMACIJE
ZNANJE ZA VSE GENERACIJE

Oglejte si:

NIKA-PIKA IN IZOBRAŽEVANJE

INŠTRUKCIJE IN NIKA-PIKA

NIKA-PIKA IN POGLED NAPREJ

NIKA-PIKA NA BLOGU

NIKA-PIKA PIŠE

NIKA-PIKA TAGEBUCH

NIKA-PIKA NA FACEBOOKU

NIKA-PIKA TWITTA

design

OGLED S TABLICO ALI PAMETNIM TELEFONOM

OGLED ZA MOBILNIKE
POJDI

ALI JE UČNA POMOČ SPLOH POTREBNA?

ZNANJE JE SESTAVLJANKA

Objavljeni rezultati mednarodnih raziskav TIMSS 2011 in PISA 2012 za slovenske otroke ne kažejo  porasta znanja, temveč samo ohranjanje dosedanje uvrstitve in celo  manjše zaostajanje.  Doseženi rezultati nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredu devetletke za šol. leto 2014/2015  pa tudi niso vzpodbudni.
Glej blog  http://izobrazba.wordpress.com

Razlaga snovi, dobra predstavitev in utrjevanje snovi v izobraževalnih institucijah že zadoščajo za postopno osvajanje znanja. Tudi ponudba in izbira dodatnih pripomočkov za učenje je v izjemnem porastu (dodatne vaje, besedila, delovni zvezki, prosojnice, tabele, avdio-vizualne predstavitve, video gradiva in računalniški programi). Sodobnejši didaktični modeli, kot  n.pr. e-učenje, hitro prodirajo v vsakdanjo uporabo.

Zaradi informacijsko opismenjene generacije mladih bi naj sicer veliko ne zaostajali za razvitejšimi državami sveta, dasiravno je v javnem šolstvu priprava e-gradiv kar velik zalogaj  za učitelje, šole in državo.

UČNA POMOČ

Izkazuje se, da veliko mladih ob vstopu v srednjo šolo ne zna poštevanke ter, da jim pisanje in branje nista posebej pri srcu. Seštevanje na pamet, množenje in deljenje decimalnih števil, ulomki ter jezikovna pravila so za nekatere že pravcati vzpon na Himalajo. Vse bolj se potrjuje ugotovitev, da se mladi, kolikor je le mogoče, izogibajo branju knjig, pisanju obnov in zapiskov ter računanju. Večina postaja vse bolj odvisna od računalnika, kalkulatorja ali tabličnika ter zapostavlja logično razmišljanje.  Posledice se hitro pokažejo v pomanjkljivi samokontroli, saj bi naj bilo za pravilni rezultat vseeno, če delijo oz. množijo s tisoč ali samo s sto.

Pri matematiki pa seveda ne gre brez formul, pri jeziku pa ne brez nepravilnih glagolov in časov, brez pravil pa ni uspehov nikjer.

Učeča se generacija ni direktno pod udarom zahtev učnega procesa. Planirano in v naprej napovedano preverjanje znanja, predtesti ter nato  testiranje z nalogami, ki so jih že predelali, ne dajejo jasne slike o nivoju doseženega znanja. Zvišanje zahtevnosti, do česar bo slej ko prej moralo priti, pa bo povzročilo pravi OJOJ! in revolt, dasiravno je zvišanje minimalnega praga znanja za dvig usposobljenosti mladih nuja. Sledil bo dvig mimalnega praga znanja, saj sedaj ponekod zelo nizko postavljene minimalne zahteve (n.pr. 41% do 49% pravilnih rešitev testa), ne zagotavljajo zadostnega nivoja znanja učečim in prihodnjih generacijam. Le-te bodo zato še naprej vstopale na trg dela s slabšim znanjem in pomanjkljivo usposobljenostjo, kar pa posledično pomeni slabša delovna mesta in obvezno dodatno izobraževanje ob delu.

ODGOVOR JE ZNAN !  JE POTREBNA !

[Domov] [NIKA-PIKA] [ZNANJE IN USPEH] [ASISTENCA ZA VSE] [Asistenca staršem] [Učna pomoč] [Tuj jezik za odrasle] [Asistenca drugačnim] [INŠTRUKCIJE] [TUJI JEZIKI] [BREZPLAČNO] [IMPRESUM]

Sabina Hajnrih s.p.    NIKA-PIKA  Center za neformalna znanja, učno pomoč, inštrukcije, svetovanje in druge storitve    MARIBOR, Koroška cesta 6